Tìm thông tin liên quan:

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Căn cứ Tân Sơn Nhất trước 1975


1968 Map of Saigon's Tan Son Nhut AirportTSN Air Force Base - Tòa nhà giữa ảnh là trụ sở Bộ TTM QĐ VNCH

Davis Station 1963-64


Tan Son Nhut - Camp Davis


1964 - Tan Son Nhut Davis Station - 3rd Radio Reasearch Unit


Davis Station - TSN Air Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base

Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base


Tan Son Nhut Air Force Base

untitled

untitled

TAN SON NHUT AIRPORT 1968

Saigon 1968 - Khu vực Tân Sơn Nhứt và Lăng Cha Cả

Aerial view of MACV Hq Complex at Tan Son Nhut - 15 April 1975

Sân bay Tân Sơn Nhất 1960

Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ trong khu Tân Sơn Nhất được phá hủy trước lúc người Mỹ di tản

Saigon 1969 - cửa ngõ thủ đô SG phía Tân Sơn Nhất

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại VN (MACV)

Tan Son Nhut Airbase, Saigon

Saigon 1967 - The heliport at Tan Son Nhut

Aerial view of the new MACV HQs complex. In the background is the Tan Son Nhut Airport

TSN Air Force Base - Side Gate - Cổng CLB Huỳnh Hữu Bạc tại Tân Sơn Nhứt (cạnh cổng Phi Hùng của Căn cứ KQ TSN)

Khu vực đường Cộng Hòa gần Lăng Cha Cả

The heliport at Tan Son Nhut - Sân bay trực thăng của Mỹ cạnh đường Cộng Hòa

Saigon 1964 - Tan Son Nhut - prop planes with radio equipment used to locate VC positions

Saigon 1964 - Tan Son Nhut - helicopters with armament

Entry to Tan Son Nhut

main_gate_ tan son nhut

đường Cộng Hòa trong căn cứ Không quân Tân Sơn Nhứt

Không ảnh khu vực Lăng Cha Cả 1966

Aerial photograph of a cemetery at the Tan Son Nhut Main Gate entrance, 1966.

Đài kiểm soát không lưu phi trường Tân Sơn Nhứt

SAIGON Feb 1968 - Tan Son Nhut airport

Tan Son Nhut front gate 1969

Bản Đồ khu vực Tân Sơn Nhứt 1966 (Tỷ lệ 1:10.000)

MACV Headquarters ('Pentagon East') at Tan Son Nhut, under construction

Aerial view of the HQ Bldg of the 69th Sig Bn Compound, at Camp Gaylor on Tan Son Nhut Air Force Base. 21 Oct 1969

The heliport at Tan Son Nhut (Hotel 3) - Sân bay trực thăng cạnh đường Cộng Hòa

MACV Headquarters at Tan Son Nhut, "Pentagon East"

Tan son Nhut Air Base

Saigon 1964 - Tan Son Nhut

Saigon 1966 - Cổng vào Căn cứ TSN, ngay đầu đường Cộng Hòa

Không ảnh Sài Gòn - khu vực đường Cộng Hòa P12 Q. Tân Bình trước 1975

INDOCHINE - Aérodrome de SAÏGON - Arrivée du sky Master de France

L'Aérodrome de SAÏGON - Phi trường Tân Sơn Nhứt

Tan Son Nhut Airbase in Saigon, Vietnam – 1973. approaching C-130 for boarding. Destination was Gia Lam Airport

04 Apr 1975, Tan Son Nhut Airbase, South Vietnam

(5) 30 April 1975 - Tan Son Nhut Airport

Tan Son Nhut Airbase - Camp Davis

TSN heliport

Aerial view of Heliport H-3 at Tan Son Nhut AFB. 8 May 1970

TAN SON NHUT HELIPORT

Saigon Aerial - Tan Son Nhut Air Base

BOB HOPE Show - Long Binh - Largest Audience Show

BOB HOPE Show - Long Binh - Audience - 'Woody' Shooting

BOB HOPE Show - Long Binh - Last Minute Cue Changes

BOB HOPE Show - Long Binh - Les Brown Jack Sperling

Saigon 1968 - Viet Cong dead after an attack on the perimeter of Tan Son Nhut Air Base. 01 Feb 1968

Saigon 1966 - Tan Son Nhut Airfield

Saigon 1966 - Tan Son Nhut Airfield

Bản đồ SAIGON 1968 - Trại Hoàng Hoa Thám của Binh chủng Nhảy Dù trong Căn cứ KQ Tân Sơn Nhứt

SAIGON 1968 - Entrance to Tan Son Nhut Air Base

Saigon 1963 - Gate to Tan Son Nhut Air Base

Saigon 1967 - Đầu đường Cộng Hòa (khu vực Lăng Cha Cả)

Saigon 1967 - Tan Son Nhut Main Entrance 7-67

Saigon - Tan Son Nhut Air Base

SAIGON 1973 - Tan Son Nhut Air Base

Servicemen lined up respectfully near coffins and military air transport during services for American dead at Tan Son Nhut Airfield. 1965

Saigon 1970 - Tan Son Nhut airport

1968 Tan Son Nhut Air Base during the Tet Offensive

Saigon 1971 - Tan Son Nhut Terminal

Vietnamese guard of honour at Tan Son Nhut airport - 7 June 1968

Saigon 1971 - Tan Son Nhut Terminal

SAIGON 1968 - Entrance to Tan Son Nhut Air Base - Mặt sau Lăng Cha Cả

Saigon 1971 - Tan Son Nhut Airport

1967 Military Police checkpoint outside TAN SON NHUT Air Base - SAIGON

Tan Son Nhut Air Base - Jun 1968

Saigon 1967 - Tan Son Nhut Airport

SAIGON 1963 - Tan Son Nhut Airport Terminal

South Vietnamese Air Force C-47s at Tan Son Nhut Air Base, 1966

Saigon 1968 - Air Vietnam aircraft at Tan Son Nhut Airport

TAN SON NHUT 1968 - Wrecked C-47 Vietnam Feb '68

TAN SON NHUT 1968 - Vietnam C-47 Airplane Aircraft Scene after Attack Feb '68

VA030836 - Tan Son Nhut 1968

VA030835 - Tan Son Nhut 1968

VA03083 - Tan Son Nhut 1968

VA030833 - Tan Son Nhut 1968

VA030834 - Tan Son Nhut 1968

VA030829 - Tan Son Nhut 1968

VA030831 - Tan Son Nhut 1968

VA030830 - Tan Son Nhut 1968

VA030841 - Tan Son Nhut 1968

Saigon 1969 - MACV Headquarters from the air - Trụ sở Bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ, cạnh sân bay TSN

LANDING_IN_SIAGON

1968 Tan Son Nhut Air Base - AERIAL VIEW

SAIGON Feb 1968 - Tan Son Nhut Air Base - VNAF C-45 after Rocket Attack M25

SAIGON 1969 - Máy bay AC-119G phía trên căn cứ KQ Tân Sơn Nhứt

SAIGON 1967-68 - Tan Son Nhut Air Base - Aerial View

Nguồn ảnh: Manhhai
_________________
Nguồn: 377sps
_________________

Ngày nay - chụp lại từ wikimapia:

Không có nhận xét nào: